Onze praktijk is KNMT gevisiteerd

Visitatie
Hieronder vindt u meer informatie over de KNMT visitatie:

Onze praktijk is onlangs via de KNMT met goed gevolg gevisiteerd.
We hadden hierbij het geluk om de vijfhonderste gevisiteerde praktijk te zijn.
Dit werd door de KNMT gevierd met een bloemmetje en een heerlijke taart voor het team.

KNMT-visitatie: werken aan goede mondzorg
In deze praktijk staat goede mondzorg voorop. Om te peilen hoe het met de kwaliteit
van de geboden zorg staat, heeft deze praktijk zich laten visiteren.
Dit is gebeurd via de KNMT (Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot Bevordering
der Tandheelkunde), de beroepsvereniging van tandartsen.

 KNMT gevisiteerd

Tijdens een visitatie nemen daarvoor speciaal opgeleide tandartsen de praktijk onder de loep.
Ze kijken onder andere naar:

  • Of de praktijk de zaken goed organiseert;
  • Of de praktijk wet- en regelgeving naleeft;
  • Of de patiënt zorg krijgt volgens kwaliteitsnormen.

Na afloop van een visitatie ontvangt een praktijk een rapport met een evaluatie en
aanbevelingen. Met het rapport in de hand kan een praktijk verder werken aan het verbeteren
van de door hen geboden kwaliteit. Bezoekt u een praktijk met het visitatielogo van de KNMT
dan weet u dus zeker dat u bij een praktijk bent waar kwaliteit voorop staat!

Datum KNMT-visitatie
Deze praktijk is gevisiteerd in het jaar 2017.

© 2009-2021 Tandartspraktijk Nedereind